■ Modernizarea activității S.C. MORA TV S.R.L. prin achiziția de echipamente performante

Obiectivul general prin care SC MORA TV SRL îsi propune sa atinga scopul prioritatii de investitii 2.1.: ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin încurajarea crearii de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” este: Dezvoltarea si modernizarea activitatilor deproducție din Regiunea Nord – Est în vederea îmbunatatirii si diversificarii produselor si asigurarii clientilor cu produse de calitate la standarde europene prin modernizarea activitatii SC MORA TV SRL.

Descarcă document PDF